Пријава за упис детета у први разред

Упис у први разред за школску 2017/2018. годину почиње 1. априла 2017. године и траје до 31. маја 2017. године.

У први разред се уписују сва деца рођена од 1.3.2010. до 28.2. 2011.године.


Приликом пријаве у циљу уписа детета у школу, родитељ подноси следећа документа:

1. Извод из матичне књиге рођених за дете (који може бити старији од 6 месеци или оверену фотокопију)

2. Потврду да је дете похађало обавезни припремни предшколски програм у трајању најмање 4 сата у току 9 месеци – коју добија од предшколске установе коју је дете похађало

3. Доказ о лекарском прегледу детета

4. Доказ о пребивалишту детета