О нама

Основна школа Момчило Живојиновић је почела са радом 1. фебруара 1956. године. При оснивању, школа је имала 520 ученика распоређених у 15 одељења. Тренутно школа има 1500 ученика.

У матичној школи настава се изводи у две повезане и једној одвојеној школској згради. Централна школа располаже 3733м2, од тога су 30 учионица (1821м2), 2 радионице (165м2), библиотека (52м2), 2 фискултурне сале (300м2 и 450м2 сала Гимназије) са пратећим објектима и школска кухиња (100м2).
У издвојеним одељењима настава се изводи:
у Дубони по једно одељење од 1. до 8. разреда;
у Рајковцу 2 комбинована одељења од 1. до 4. разреда;
у Шепшину 1 комбиновано одељење и 2 неподељена разреда.

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA