ИЗ УГЛА ПСИХОЛОГА – ПРОФЕСИОНАЛНА ОРЈЕНТАЦИЈА:

КАКО ОДАБРАТИ ЗАНИМАЊЕ

Велики број основаца и средњошколаца баш у овом периоду доноси одлуку о избору будуће школе и будућег занимања. Нека деца још од „малих“ ногу знају чеме ће се бавити, те следе свој сан. Многи се одлучују на основу талента који поседују или љубави према одређеној професији.

Велику улогу у одабиру будуће школе и професије имају родитељи, па се многи одлучују да наставе њиховим путем и да их наследе. Међутим, знамо и да многи имају потешкоће у доношењу одлуке чиме ће се бавити. Управо оним неодлучним дајемо неколико савета који им могу олакшати избор.

Први корак је детаљно информисање о врстама средњих школа и факултета, као и смеровима који се у њима изучавају и занимањима за која припремају. Свако занимање тражи пожељан склоп способности, особина личности и интересовања важних, а често и пресудних за успех у тим областима рада, тако да би ученици требало да размисле о својим интересовањима и склоностима, „јаким“ и „слабим“ странама у погледу школског успеха из појединих предмета, као и неким личним особинама.

Тако би, на пример, будући ученици економских школа и факултета требало, пре свега, добро да се сналазе са рачунањем, да воле да раде са бројевима, док је за будуће ученике медицинских школа веома важно да осим стрпљења, сталожености и потребе да помажу људима, поседују предзнања из хемије и биологије. За успех у области електротехнике потребне су развијене опште интелектуалне и нумеричке способности, као и снажно интересовање за технику и информатику. Архитектонска струка подразумева развијене способности схватања просторних односа, успех у техничком цртању, као и изражена естетска и техничка интересовања.

При избору средње школе и факултета поред склоности и интересовања треба сагледати и могућност запослења. Идеална ситуација је међу траженим професијама на тржишту рада пронаћи за себе инспиративно занимање. Уз љубав и склоност према физици и астрономији лакше је, рецимо, пронаћи запослење као професор физике него као астрофизичар. Ко воли хемију и добро му иде тај предмет може да размисли о профилу фармацеутски техничар и фармацеут, будући да се ради о образовном профилима који су тражени већ дужи низ година. Брже се запошљавају и стручњаци за финансије, инжењери електротехнике, информатике, машинства, математичари, наставници страних језика, лекари са одговарајућим специјализацијама и сродна занимања на нивоу висиког образовања. У тражена занимања спадају и занатска занимања попут столара, фасадера, армирача, а занимања са којима може да се започне сопствени бизнис и пристојно заради су обућар, кројач, инсталатер.

Деци која најчешће не знају шта која професија захтева од њих, прва адреса треба да буде школски психолог. Али за савет могу да се обрате и саветницима за планирање каријере у свим већим Филијалама Националне службе за запошљавање.

 Добар извор информација за будуће средњошколце је „Водич за избор занимања“ који може да се нађе на сајту Националне службе за запошљавање. Водич нуди детаљан опис свих занимања, процену професионалних интересовања и проверу способности. Сва занимања су груписана на основу сличности послова у десет професионалних области. За сваку од области постоји детаљно објашњење шта ти послови подразумевају, које способности и особине дете мора да има да би тиме могло да се бави. Наведени су и услови у којима се ти послови обављају, као и тачни називи занимања, односно образовних профила у тригодишњим и четворогодишњим школама. Водич има и мини упитнике, које дете попуњава, и на основу резултата прави коначан избор.

 

Пет корисних савета за избор занимања:

  

  1. Нема добре одлуке уколико она не уважава одобине, способности, таленте и жеље ученика, као и реалности школовања и запошљавања
  2. Чувајте се наглих, импулсивних, емотивних одлука које се тичу професије
  3. Не поводите се за туђим одлукама, типа најбоља другарица иде у гимназију, и ја ћу
  4. Не држите се на дистанци од света рада. Треба да знате чиме се ваши родитељи баве да бисте разумели шта су радне обавезе, радно време, годишњи одмор, плата, порези, производна технологија...
  5. Родитељ не треба да намеће детету избор, али ни да буде незаинтересован и да измиче. Он је важан потпорни стуб који треба да подражава дете да самостално промишља и доноси одлуке.

Сваки човек жели да има оно идеално. Да ради посао који одговара његовим способностима и интересовањима, да буде добро плаћен и да ради без много стреса.

Један од предуслова за изградњу успешне каријере представља и правилан избор занимања. Да бисмо уживали у послу и били што продуктивнији, успешнији и срећнији, важно је да одаберемо посао који нам одговара – јер човек проведе две трећине свог живота радећи!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Весна Филиповић, школски психолог