ЗАШТО СЕ ОПРЕДЕЛИТИ ЗА СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ

ЗАШТО СЕ ОПРЕДЕЛИТИ ЗА СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ

Драга децо, као што знате, сваке нове школске године сте дужни да се одлучите за неки од понуђених изборних предмета, стога смо одлучили да вам један од њих подробније представимо.

Реч је о предмету који се зове Свакодневни живот у прошлости, који је уско повезан са наставом историје од  5. до 8. разреда, што значи да градиво прати период који се учи на редовним часовима историје.  

Идеја овог предмета је да дотакне све оно што је на редовним часовима историје у мањој мери предвиђено планом и програмом. На часовима ћете до детаља упознати живот обичних људи, који су, у суштини,  били носиоци историје. Чиме су се све људи бавили у прошлости?  Како су се облачили?  Чиме су се хранили?  Како су испуњавали своје слободно време? Потрудићемо се да зједно одговоримо на ова питања читајући историјске изворе и занимљиве енциклопдије, гледајући разноразне филмове, слушајући музику давних времена, служећи се мултимедијалним материјалима, али и правећи презентације.

Што се тиче градива за пети разред, велики број часова је посвећен игри.  Видећемо како су изгледале играчке у старом веку, али и које су биле најпопуларније дечије игре у овом приоду.

Све ово, наравно, неће остати само на теоријском изучавању, па ћемо оне игре које можемо и заједно играти. Затим, проучаваћемо веровања људи у старом веку. Пракса је показала да вам је ова тематика веома интересантна, па ћемо се на њој мало дуже задржати. Ту ћемо причати о загробном животу, божанствима, читаћемо  митове и легенде. Упознаћемо се са најважнијим ликовима старог века, њиховим манама и врлинама. Видећемо у каквим су кућама становали људи, каква им је била исхрана, каква је била тадашња мода (што ће посебно интересовати девојчице), али и какво је било тадашње оружије (што ће посебно интересовати дечаке).

Шестаци ће се упознати са настанком најстаријих држава у Европи, нарочито са њиховим обележјима- грбовима и заставама, чија је улога и значај од непроцењиве вредности за изучавање историје. Након тога ћемо проучавати настанак средњовековних градова и живот у њима (хигијена, болести, образовање, породични односи...) . У средњем веку је вођено много ратова, па све оно што је везано за војску обухвата велики део градива. Друштвени живот средњовековног човека је још једна интересантна тема којом ћемо се бавити : игре, плес уз музику, музички иструменти, позориште, путујући свирачи и забављачи ће нам бити посебано забавни за изучавање.

Седмаци ће се бавити мало озиљнијим темама. Причаћемо о томе како су почетком новог века настале прве банке на територији Европе, а упознаваћемо се и са сврхом и значајем постојања новца и банака. Пошто се градиво са подручја Европе у новом веку сели и на америчко тле, говорићемо и о мање истраженим племенима Инка, Маја и Астека, о њиховом животу пре, за време, али и после освајања од стране европских земаља. Говорићемо и о новим правцима у уметности, о сликарима, песницима, књижевницима и њиховим делима. Када је национална историја у питању, већи део градива посветићемо Првом српском устанку и двема српским династијама: Карађорђевићима и Обреновићима.

За осмаке је припремљено нешто сасвим другачије. Развојем технике и технологије почетком двадесетог века, дошло је до усавршавања фотографије и филма. Управо то ће бити предмет нашег изучавања током већег дела школске године. Гледаћемо прве филмове, проучавати оно што су фотографи забележили својим првим фотоапаратима. Сазнаћемо  како се развијала та уметност на територији Србије и ко је допринео њеном процвату. Нарочито ћемо се осврнути на настанак радија и телевизије као потпуно новог медија, али и на њихов утицај на свакодневни живот људи.

Већина предавања ће се одвијати у мултимедијалној учионици, што ће нам дати могућност за разноврсније и интересантније часове. Кроз игру и учење сазнаћете многе ствари из опште културе и припремићете се за лакше савладавање даљег школовања.

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA