BANERLEVO BANERyoutubecrveni BANERfacebook BANERtviterzeleni

ШKOЛA

mircic
grovana
vreme znanja

nik 4691 r

Наставничко веће

Наставно веће. Наставничко веће чине сви наставници и директор школе. Послови овог органа су првенствено усмерени на извођење наставе. У раду овог органа учествују сви запослени наставници (на неодређено и одређено време) у школи, односно сви наставници који учествују у извођењу наставе. Право да и ученици учествују у раду наставног већа се прописује  статутом.Послови који су у надлежности наставничког већа су:
брига о успешности остваривања циља васпит. и  образовања;
организација и извођење наставе;
унапређивање методике васпитно–образ. рада;
измене о наставном плану и програму ;
расправа о финансијском плану и рачуну школе;
доноси одлуку о броју одељења, распореду свих задужења чланова већа;
именује  одељенске старешине;
одлучује о дисциплинским мерама према ученицима
расправља о васпитно-образовном особљу;
расматра рад разредних већа, разредног старешине и осталих наставника
разматра и многа друга питања.

На овом мсту може се видети и преузети Пословник о раду Наставничког већа.

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30