BANERLEVO BANERyoutubecrveni BANERfacebook BANERtviterzeleni

ШKOЛA

mircic
grovana
vreme znanja

nik 4691 r

Школски одбор

Управни органи школе. Послове управљања у школи врши Школски одбор. Законом о основној школи је прописано ко врши управљање основном школом и на који начин тај рад функционише. Чланове школског одбора именује и разрешава Скупштина општине, односно скупштина града. Изборни период је четири године. Школски одбор има девет чланова од којих су три представници локалне самоуправе, а по трећину предлажу Наставничко веће и Савет родитеља школе тајним гласањем. Школски одбор: доноси статут школе, доноси годишњи програм рада школе и усваја извештај о његовом остваривању, одлучује о пословању школе и наменском коришћењу остварених сопствених прихода, у складу са законом и финансијским планом школе, одлучује о коришћењу средстава школе у складу са законом, расписује конкурс за избор наставника, стручних сарадника и васпитача и даје мишљење за његов избор, расписује конкурс за директора, разматра успех ученика и предузима мере за побољшање услова рада школе и остваривање образовно-васпитног рада, разматра и друга питања утврђена актом о оснивању и статутом школе.

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30