Чланови школског одбора

Чланови Школског одбора:

1. Љиљана Новаковић (председник)
2. Андреј Николић (заменик председника)
3. Милена Мацура
4. Лариса Томовић
5. Бојана Вукомановић
6. Милош Павловић
7. Горан Живковић
8. Јован Глишић
9. Јелица Гигов
 

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA