Бесплатни уџбеници за школску 2023/2024. годину

Министарство просвете, у складу са одлуком Владе Републике Србије,
обезбеђује бесплатне уџбенике за школску 2023/24. годину.
Категорије ученика који добијају бесплатне уџбенике за школску
2023/24. годину:
– ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци
новчане социјалне помоћи); достављају решење (копију) којим се
утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
– ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по
индивидуалном образовном плану (сви ИОП-и, укључујући и ИОП 3);
није потребна посебна документација, јер школа поседује податке о
наведеним ученицима;
– ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, који се образују по
индивидуалном образовном плану, а потребни су им прилагођени
уџбеници, као и они ученици који се не образују по индивидуалном
образовном плану, али којима је потребно прилагођавање; није
потребна посебна документација, јер школа поседује податке о
наведеним ученицима;
– ученици основних школа који су у породици треће дете или свако
наредно рођено дете у систему образовања и васпитања; достављају
потврду образовно-васпитне установе (средња школа, факултет) о
својству ученика или студента; за ученике који су у породици треће
или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи, школа
не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима;