ELTA конференција 19-20.5.2023.

На међународној конференцији професора енглеског језика која је одржана на Учитељском факултету 19-20.5.2023. године обухваћене су многе теме савременог учења енглеског језика од мотивације ученика за учење енглеског језика, примене уметности у настави, замене гледишта у извођењу наставе, практичне наставе као и обрада различитих актуелних тема на настави енглеског језика. Значајно место међу темама заузела је свеприсутна дигитализација, те је једна од тема била и True or Fake Digital literacy issues коју је презентовала наставница Ивана Митровић. Предавање је обиловало важним информацијама које ће помоћи ученицима у селектовању правих од измишљених вести и информација као и помоћи у валидном претраживању информација како ученицима тако и наставницима. Преносимо вам атмосферу са предавања. Изузетно смо поносни да је део нашег колектива учествовао на овако престижном скупу.