Физика око нас

Деца са сметњама у развоју (7 и 8. разред) као физичари.
Како је то бити научник и шта је све могуће са бојама?
1. Обој цвет у омиљену боју
2. Направи у млеку дугу
3. Како метал спроводи топлоту?
4. Ко ће пре испустити бакарну жицу и зашто?