ИЗВЕШТАЈ БИОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ

– УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА –

     На часу Биолошке секције 17.12. 2019. чланови секције су сређивали део школског дворишта иза школе ка Гимназији. Ученици од 5. до 7. разреда су искористили топао дан и, уз дружење покупили отпад. Акција је спроведена у циљу припреме терена за равњање и уређење тог дела школског дворишта.