ОШ “МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ“ ДАНАС

 

На почетку школске  2018/2019. години школа је извршила санацију дела школског дворишта матичне школе који је био у лошем стању и угрожавао безбедност деце. Саниран је и паркет у фискултурној сали као и санитарни чвор у издвојеном одељењу у Рајковцу.

Замењена су и улазна врата матичне школе која су била у врло лошем стању и небезбедна, алуминијумским вратима.

У наставку школске године локална самоуправа обезбедила је средства за замену дотрајалог котла у издвојеном одељењу у Дубони чиме су се избегли потенцијални проблеми у грејању школе у зимском периоду и организовање наставе. Такође је уз помоћ локалне самоуправе саниран део школе у издвојеном одељењу у Дубони који користи вртић чиме је решен вишегодишњи проблем у грејању тог дела школе јер је тај део сада у потпуности реновиран као и санитарни чворови. Све је то од великог значаја за становнике Дубоне који ће сигурно сада у већем броју упућивати своју децу у вртић.

Такође су замењени и санирани кошеви и голови у матичној школи и издвојеним одељењима.

Након утврђивања проблема на интернет мрежи, школа је у другом полугодишту успела да отклони сметње на мрежи и да обезбеди проток Амреса у школи преко бежичних рутера јер је школа у претходном периоду обезбедила средства

преко Секретаријата за 30 таблета. У међувремену су уређена 2 информатичка кабинета и у поступку је каблирање осталих кабинета како би се постепено дошло до циља који

је управа школе замислила а то је потпуно каблирање школе и формирање кабинетске наставе у вишим разредима. Школа за сада има 2 информатичка кабинета, једну мултимедијалну учионицу, кабинет за ликовну и музичку културу, кабинет за физику и хемију и 2 кабинета за техничко.

Школа је већ две године у пројекту „2000 дигиталних учионица“ и у оквиру истог за сада је обезбеђено 7 комплета за наставнике за извођење наставе са дигиталним садржајима и очекујемо још 20 комплета у овој школској години тако да постоје реални услови да се од наредне школске године реализује кабинетска настава и тако створе услови за осавремењивање наставе и подизање квалитета исте.

На крају ове школске године, школа је добила средства од локалне самоуправе за другу етапу санације школског дворишта и трибина, тако да је сада тај део школе безбеднији и уређенији. Урађени су и прилази Интернату где бораве ученици првог и другог разреда тако да је сада и тај дугогогодишњи проблем приласка школи решен.

Крајем августа текуће године, Секретаријат за образовање и дечију заштиту нас је обавестио да су нам одобрена средства за набавку клупа, столица, фотокопир машине и белих табли чиме ће школа наставити са обнављањем инвентара и подизањем квалитета наставе.

Такође су школи одобрена средства од стране локалне самоуправе за санирање дела школе и његовим адаптирањем за потребе продуженог боравка, па је у плану да се од школске 2019/2020. године уведе и продужени боравак чиме би се обезбедио још већи квалитет боравка деце у нашој школи а истовремено испунила дугогдишња потреба родитеља да им деца дуже бораве у школи због њихових пословних ангажмана. Школа ће и у будуће, без обзира на досадашњан улагања у школу наставити да са

новим пројектима и захтевима од надлежних институција обезбеђује неопходна средства за осавремењивање наставе и услова рада у школи.