Обука „Учимо заједно“

У суботу, 17.12.2022. године одржан је семинар Модул 2 пројекта „Учимо заједно“ – „Диференцијална настава“. Наставници разредне и предметне наставе су на практичним примерима разрађивали појам диференцијалне наставе дајући сјајне примере реализације исте на различитим нивоима учења. Предавачи су посебно похвалили рад наших колега и истакли њихову спремност да још више  унапреде свој рад у тој области.