Продужени боравак

Један дан у нашем Продуженом боравку. Повезујемо познавање матерњег језика са Природом и друштвом. Ученици су били мотивисани да покажу своја знања кроз пројектну наставу коју су припремиле учитељице у Продуженом боравку.