Промена школског календара

На наредном линку можете преузети обавештење о измени Правилника о календару образовно- васпитног рада за школску 2019/2020. годину. https://www.osmomcilozivojinovic.edu.rs/wp-content/uploads/2020/03/Promena-kalendara-obrazovno-vaspitnog-rada-u-osnovnoj-i-srednjoj-skoli5310168245018552176.pdf