Распоред звоњења за школску 2020/2021. годину

Ученици од 1. до 4. разреда иду у школу свакодневно у 2 групе ( А и Б група). Ученици од 5. до 8. разреда иду у групама и то група А понедељком, средом и петком, а група Б уторком и четвртком. Наредне недеље се мењају групе тако да група Б иде понедељком, средом и петком, а А група уторком и четвртком.
Напомена: 6. час имају само ученици 8. разреда. Остали виши разреди имају по 5 часова.