Упис првака у школској 2023/24. години

Обавештавамо вас да ће се упис ученика у први разред Основне школе “Момчило Живојиновић“ у Младеновцу за школску 2023/2024. годину обавити у времену од 3. априла 2023. до 31. маја 2023. године.

Ученици имају могућност коришћења продуженог боравка у првом разреду.

Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.гл. РС” бр. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 – аутентично тумачење; 68/15; 62/16 – одлуке УС и 88/2017) у први разред се уписују деца рођена 2016. године и деца рођена до 28. фебруара 2017. године.

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 1. марта до 1. септембра 2017. године. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2023. године.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Упис у први разред школске 2023/24. године обављаће се електронским путем.

Родитељ или други законски заступник детета које се уписује у први разред основне школе у школској 2023/24. години, моћи ће да упише своје дете преко Портала еУправе (https://euprava.gov.rs). Потребно је да родитељ има код себе личну карту и матични број детета.

Уколико родитељ нема могућности да упише дете на овај начин, не доводи се у питање упис детета у први разред који територијално припада школи, већ се упис обавља у школи.

Упис ученика у први разред, у складу са заказаним терминима, обавља се у периоду од 3. априла до 31. маја 2023. године. Психолог ће тестирати дете у школи у термину који одаберете при упису. 

Родитељи приликом уписа не подносе ниједан документ у папирном облику. Потврде о обављеном обавезном предшколском програму доставиће се накнадно по добијању из предшколске установе, приликом тестирања код психолога. Такође, лекарска уверења се прибављају по службеној дужности, електронским путем. Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код лекара приватне праксе, биће потребно да га родитељ или други законски заступник донесе у школу. Молимо вас да у складу са тим, приликом електронског уписа, заказујете термине за тестирање деце у понуђеним датумима, а по обављеним здравственим прегледима.

Све додатне информације везане за упис ученика у први разред можете добити од особља школе на телефон 011/8231388 сваким радним даном.

Све неопходне информације налазиће се на насловној страни сајта школе.

Директор школе 

Миљан Нововић